تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

عقده‌ی مادرونقش ان در تربیت فرزندان

عقده‌ی مادرونقش ان در تربیت فرزندان

  • نویسنده : khorsandi75@yahoo.com

  • دسته : مقالات

  • ارسال شده در : مهر ۲۵, ۱۳۹۶

عقده‌ی مادرونقش ان در تربیت فرزندان

محمدخرسندی روانشناس-عقده‌ی مادر از بزرگترین آزمون‌های زندگی مرد است، چراکه این مادر است که اولین بذر نقش‌های زنانگی را در او می‌پاشد و آن مورد حمایت و پرورش قرار می‌دهد تا ریشه کند.

مهم‌ترین ویژگی عقده مادر قابلیت واپس‌گرایانه است. این عنصر می‌تواند مرد را به تباهی بکشاند و عنصر زنانگی را به بند رحم مادر گره بزند، گرهی که همواره در ارتباط با زنان بیرونی بر دوش مرد سنگینی می‌کند.

فرافکنی

عقده مادر

این عامل فرافکنی‌ساز درباره مرد از نظر یونگ، با انگاره مادر همسان است، در نتیجه به جای مادر واقعی گرفته می‌شود. این فرافکنی در صورتی حل‌شدنی است که پسر ببیند در قلمرو روان او؛ نه‌تنها انگاره مادر، بلکه انگاره دختر، خواهر، محبوب و الهه آسمانی نیز وجود دارد. هر مادر و هر محبوبی مجبور می‌شود حامل تجسم این تصویر ذهنی همه‌جا حاضر و جاودانی گردد، تصویری که با عمیق‌ترین واقعیت در مرد تطبیق می‌کند. این تصویر، متعلق به مرد است،

این تصویر ذهنی خطرناک زن؛ او مظهر وفایی است که مرد گاهی باید به خاطر مصالح زندگی از آن چشم پوشد. او، جبران بسیار ضروری مخاطره‌ها، کشمکش‌ها، فداکاری‌هایی است که همه به یأس منتهی می‌شود؛ او تسلابخش همه تلخی‌ها زندگی است. و در عین حال، شعبده‌باز بزرگ است، وسوسه‌کننده‌ای که وی ما را با مایای خویش وارد زندگی می‌کند- و نه‌تنها وارد جنبه‌های معقول و مقید زندگی، بلکه وارد تناقض‌ها و دودلی‌های وحشتناک، جایی که نیکی و بدی، موفقیت و شکست، امید و ناامیدی، یکدیگر را خنثی می‌کند. از آن‌جا که او بزرگترین خطر برای وی است، بزرگترین خطر کردن را از مرد طلب می‌کند و اگر مرد آن را در خود داشته باشد، او آن را دریافت می‌کند.(یونگ کارل گوستاو، ۱۹۵۹)

قلمروی مادر

تاثیر عقده مادر، تنها به واسطه مادر نیست، بلکه از کل «قلمروی مادر» و از هر آنچه که مادرانه است تاثیر می‌پذیرد. وقتی عقده مادر مثبت شکل می‌گیرد، خود نمی‌تواند از نقطه امن روانی که مادر برای او به وجود آورده است، پس در زنان دیگر به دنبال مادر یا حداقل بخشی از ویژگی‌های مادرانه می‌گردد.

یا به شدت تحت تاثیر این الگو سرویس‌های مادرانه به دیگران می‌دهد، که باعث خفگی در روابط او با دیگران می‌شود.انسان‌ها می‌توانند با محو کردن عمدی محرک‌ها، هدایت واکنش‌های ضمیر ناخودآگاه خود را به دست گیرند.در اغلب انسان‌ها، معمولا ego می‌تواند تاثیر عقده‌ها را تا اندازه‌ای خنثی کند.

اما عقده زمانی بیماری‌زا می‌شود که آن را سرکوب کنیم و یا فرو نشانیم و یا منکر آن شویم که چنین چیزی در ما وجود دارد.عقده تنها زمانی در روان تبدیل به یک عنصر منفی و مخرب می‌شود که کمپکس – ego توانایی کافی برای روبه‌رو شدن با آن را نداشته باشد.

بعضی از عقده‌ها در حالت ناخودآگاه باقی می‌مانند زیرا رشد شخصیت هنوز به آنها اجازه نداده که به خودآگاهی وارد شوند. عقده‌های گسسته دیگری در جریان رشد شخص صورت خارجی پیدا کرده‌اند.

ما در برخوردهای روزانه‌مان با بیماران اغلب با جنبه‌های تاریک و منفی آرمان‌های خردسالی والدین کبیر آنها روبه‌رو می‌شویم مدت‌های طولانی باید به سختی تلاش کنیم تا احساسات عمیق ناامیدی، تنفر، بی‌ارزش بودن، پرخاشگری مخرب، غبطه، احساس حقارت و…

  • نویسنده : محمد خرسندی