تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

مجمدخرسندی-امروزه برای دستیابی به یک زندگی موفق شناخت لازمه مهمی برای ازداواج است.در گذشته زندگی سنتی میلی به شناخت وجود نداشت و اساسا ازدواج یک مقوله سنتی بود.واقعیت این است که در دنیای امروز، پیچیدگی روابط، افراد و مسایل و مشکلات، نیاز به مشورت گرفتن از یک متخصص را پررنگ تر می کند.چراکه فضای حاکم برجامعه به شدت تحت تاثیر مدرنیته قرارگرفته است.

از سوی دیگر، نقش زنان و مردان در جامعه امروز بسیار متفاوت از گذشته است. همین مساله پایداری زندگی ها را کمتر کرده و برای سنجش میزان تفاهم و سازگاری بین دو نفر، نیاز به مداخلات علمی است

در مشاوره ازدواج به چند فرآیند توجه می شود؛ اول این که فرد بداند برای ازدواج آمادگی دارد یا نه و بعد از طرف مقابل شناخت کافی داشته باشد. فرد برای این که بداند آمادگی ازدواج دارد یا نه، می تواند از مشاور کمک بگیرد.همچنین اختلالات روانی پنهانی در افراد ممکن است وجودداشته باشد که نیازمند بررسی دقیق از سوی روانشناس است.

روش کار روانشناس ازدواج این است که از شما دو نفر تست های شخصیت شناسی جداگانه ای می گیرند، نمودار خانوادگی تان را رسم می کنند، نسبت به شرایط زندگی شما اطلاع کسب می کنند و چکیده این اطلاعات را به صورت مفید و مختصر در اختیار شما قرار می دهند. به این ترتیب می توانید در مدت کمی، اطلاعات کافی درباره طرف مقابل کسب کنید.بطورکلی روانشناس به یک نیم رخ روانی ازشما دست پیدا می کندوبراین اساس پیشنهاد می دهد که ایا این ازدواج برای شما مناسب است یا خیر.

  • نویسنده : محمد خرسندی