تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

عضویت درانجمن علمی اموزش وارتقای سلامت

عضویت درانجمن علمی اموزش وارتقای سلامت

  • نویسنده : khorsandi75@yahoo.com

  • دسته : اخبار

  • ارسال شده در : اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷

عضویت درانجمن علمی اموزش وارتقای سلامت

محمدخرسندی روانشناس بالبنی به عضویت  درانجمن علمی اموزش وارتقای سلامت در امد.با برگزاری اولین گردهمایی متخصصین آموزش بهداشت کشور در شهر همدان در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۶ و تصویب پیش نویس اساسنامه انجمن در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۶ ، انجمن علمی آموزش بهداشت ایران به منظور ارتقاء علمی رشته و افزایش ارائه خدمات کمی و کیفی به جامعه در ابعاد آموزشی و پژوهشی، با مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.

همچنین محمدخرسندی به عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیزدرامده است.

درهمین حال محمد خرسندی قبلا به عضویت انجمن روانشناسی ایران درامده بود.وی درهمین حال به عضوبت انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران پیوسته است.

محمدخرسندی روانشناس بالینی و روانکاو می باشدو

  • نویسنده : محمد خرسندی