تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

علایم اختلال ملال پیش از قاعدگی

علایم اختلال ملال پیش از قاعدگی

  • نویسنده : khorsandi75@yahoo.com

  • دسته : اخبار

  • ارسال شده در : آبان ۱۴, ۱۳۹۶

 

علایم اختلال ملال پیش از قاعدگی

اختلال ملال پیش از قاعدگی یکی از مهمترین و شایع ترین اختلالت دربین زنان است.  ( PMDD)
زمانی که پیش از قاعدگی دچار خلق افسرده تغییر در خلق ،تحریک پذیری ، ملالت و اضطراب که بعد از شروع دوره قاعدگی اغلب فروکش می کنند.
تجربه اختلال خلقی شدید قبل از چرخه ماهیانه قاعدگی می باشد.

ملاک ها تشخیصی برای اختلال ملال پیش از قاعدگی

A) در اکثر چرخه های قاعدگی حداقل ۵ نشانه در هفته آخر قبل از شروع قاعدگی وجود داشته و در چند روز بعد از شروع قاعدگی بهبود یابد و هفته پس از قاعدگی حداقل یا ناپدید شود.
B) یکی یا تعداد بیشتری از نشانه های زیر وجود داشته باشد
۱-ناپایداری عاطفی(نوسانات خلقی، احساس غمگینی،گریه ناگهانی، حساسیت به طرد)
۲-تحریک پذیری یا خشم محسوس یا افزایش تعارض های میان فردی
۳- خلق افسرده محسوس ،احساس نا امیدی، افکار محکوم کردن خود
۴- اضطراب تنش محسوس یا احساس برانگیخته یا کفری بودن
C) یکی یا بیشتر از نشانه های زیر وجود داشته تا با نشانه های ملاکB ترکیب ودر مجموع به پنج نشانه برسد.
۱-کاهش علاقه به فعالیت های معمول (کار، تحصیل، دوستان، سرگرمی ها)
۲-مشکل ذهنی در تمرکز
۳-رخوت، خستگی ، فقدان انرژی محسوس
۴-تغییر محسوس در اشتها ،پر خوری یا اشتیاق به غذایی خاص
۵-پر خوابی یا کم خوابی
۶-احساس از توان افتادن یا کنترل نداشتن
۷-نشانه های جسمانی نظیر التهاب یا ورم پستان،درد مفاصل یا عضله ،احساس باد کردگی یا افزایش وزن
توجه نشانه ها در ملاک A-C باید در اغلب چرخه های قاعدگی یکسال قبل روی داده باشد.
D-نشانه ها با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در کار ،تحصیل و فعالیت های اجتماعی عادی یا روابط با دیگران ارتباط دارند. (اجتناب از فعالیت های اجتماعی،کاهش بار آوری وکار آمدی در کار ، تحصیل یا خانه)
E) این اختلال تشدید نشانه های اختلال های دیگری مثل افسردگی اساسی، وحشتزد گی، افسردگی مداوم یا اختلال شخصیت نیستند.
F) نشانه ها ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد و بیماری جسمانی نباشد (هالجین و ویتبورن، ۲۰۱۴؛ سیدمحمدی، ۱۳۹۴)

  • نویسنده : محمد خرسندی