تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

مستی خمار

مستی خمار

  • نویسنده : espinas.org

  • دسته : تالیفات,کتاب

  • ارسال شده در : تیر ۲, ۱۳۹۶

این کتاب به تحلیل داستان نی نامه و شاه وکنیزک مثنوی و تطبیق ان با روانشناسی یونگ می باشد.

  • نویسنده : محمد خرسندی